CGI image of Eurofighter Typhoon in night sky
Leonardon Integrated Mission Solutions  osaston johtaja Mark Hewer kertoo, miten Eurofighter Typhoonin ELSO-järjestelmä antaa koneelle mahdollisuuden toimia huomaamatta, välttämään uhkia ja väistämään kohtaamiset vihollisen kanssa.
 

Miten digitaaliset häiveominaisuudet toimivat?

 
Häivetoimintakyvyssä on kaksi olennaista osa-aluetta: kyky havaita ympäristöä ja kyky olla vaikeasti havaittava. Eurofighterin ELSO-järjestelmä tarjoaa nämä molemmat osa-alueet. Ensinnäkin järjestelmä pitää lentäjän täysin tietoisena kaikista ympäristön uhista, niiden sijanneista ja toimintatiloista. Tätä kuvaa täydentävät muilta samalla alueella olevilta toimijoilta saadut tiedot, jotka välitetään Eurofighterin ELSO-järjestelmään kuuluvien verkkoyhteyksien kautta.

Reaaliaikaisen, tarkan ja monipuolisen tilannekuvan ansiosta Eurofighter-lentäjä pystyy varmistamaan, ettei päädy vaarallisen tutkan kantaman alueelle.

Uhkien välttäminen ei kuitenkaan ole aina mahdollista, joten toinen tärkeä häivekyvyn osa-alue on tehdä itsestään vaikeasti havaittava. Eurofighterin ELSO-järjestelmä käyttää tähän erilaisia elektronisia vastatoimia, joiden avulla kone voi digitaalisesti piilottaa tutkajälkensä ja muuttua tutkalle näkymättömäksi tai hämätä tutkaoperaattoria luomalla digitaalisia valekaikuja (häiriöitä), mikä estää tutkaa löytämästä maalia ohjuksen laukaisua varten.
 

Digitaalinen tarkoittaa mukautuvaa

 
Eurofighterin edistyksellinen uudelleen ohjelmoitava ELSO-järjestelmä antaa koneelle mahdollisuuden reagoida jatkuvasti muuttuviin uhkiin tavalla, johon fyysiset häiveominaisuudet eivät pysty.
Ajatellaanpa tämän hetken uhkia. Nykyisten ilmatorjuntaohjusjärjestelmien laitteistoja päivitetään säännöllisesti, niitä verkotetaan keskenään ja ne voivat muuttaa toimintatapojaan hyvin nopeasti uudelleenohjelmoinnin kautta.
 
Toisin sanoen ne kehittyvät jatkuvasti ja muodostavat siten dynaamisen ja haasteellisen uhkaympäristön. Tätä tarkoittaa, että perinteiseen fyysiseen häivetekniikkaan (tutkassa huonosti näkyviin rakenteisiin) perustuva etu on menettämässä merkitystään. Häivekoneet havaitsevia tekniikoita kehitetään jatkuvasti, ja niitä on käytetty menestyksekkäästi jo vuonna 1993.

Tätä haavoittuvuutta häivekoneita vastaan suunnitelluille uudenaikaisille uhille on vaikea korjata, sillä fyysisen häivekyvyn perusominaisuuksia (koneen pintamateriaaleja ja pintakäsittelyä, sisäistä rakennetta ja kokoonpanoa) ei ole helppo muuttaa. Eurofighterin ELSO-järjestelmät sen sijaan ovat aina uudelleenohjelmoitavissa, joten ne voivat kehittyä digitaalisesti ja ylläpitää siten koneen taistelukykyä myös muuttuvassa uhkaympäristössä.

Tämän edun salaisuus on ”tehtävädata”. Termi ei kuulosta mitenkään erityiseltä, mutta se on välttämätön koneen ELSO-kyvylle ja voi jopa pelastaa lentäjän hengen. Tehtävädata on uhkia koskevaa tiedostelutietoja, jonka avulla Eurofighterin sensorit pystyvät tunnistamaan uhan ja suojaamaan Eurofighterin näiltä uhilta erilaisilla elektronisilla vastatoimilla ja väistötekniikoilla. Joidenkin koneiden tehtävädata on vieraiden valtioiden tai järjestelmän valmistajan ylläpitämää, mikä tarkoittaa, että päivitysten väli voi olla kuukausia, jopa vuosia.

Eurofighterin järjestelmä on avoin ja uudelleenohjelmoitavissa, joten käyttäjätaho voi päivittää sen itse. Samana päivänä havaittu uusi tuntematon uhka voidaan ohjelmoida järjestelmään muutamassa tunnissa, joten se voidaan tunnistaa ja käsitellä heti seuraavan lennon yhteydessä.

Leonardo tarjoaa valtioille täyden koulutuksen Eurofighterin ohjelmoinnista sekä taktiikan ja vastatoimien kehittämisestä (valinnainen), joten ostajamaa pystyy hyödyntämään kaluston ominaisuuksia nopeammin ja tehokkaammin.
 
12 Default Profile Image
Adam Morrison
Head of Communications

adam.morrison2@baesystems.com

Eurofighter Freedom of Action

Freedom of action
 

You Have Control
Eurofighter Security of Supply

Security of Supply
 

You Have Control
Eurofighter Capability Evolution

Capability Evolution
 

You Have Control
European Gateway

European Gateway
 

You Have Control