Newsroom

Yhteentoimivuus – varmistaa Eurofighter paikan tulevaisuuden taistelutilan keskiössä

Finland Eurofighter
Tässä Eurofighter Worldin numerossa keskustelemme Eurofighter-lentäjä Daniel Kruegerin kanssa yhteentoimivuudesta ja selvitämme, mitä se on, miksi se on tärkeää ja miksi se tulee pysymään elintärkeänä myös tulevaisuudessa.

Mitä on yhteentoimivuus?

 
Etulinjan lentäjän näkökulmasta yhteentoimivuus tarkoittaa kykyä työskennellä yhdessä erilaisten alustojen ja laitteiden kanssa turvallisesti ja tehokkaasti. Hyvin yksinkertaisesti sanottuna se tarkoittaa sitä, että voin lentää omalla Eurofighter Typhoonillani brittiläinen F-35 hävittäjä siivelläni, ja voimme vaihtaa tietoja lennon aikana.

Pohjimmiltaan se tarkoittaa kykyä jakaa ja vastaanottaa tietoa – pääasiassa dataa – joukkojen välillä, olivat kyseessä sitten erityyppiset lentokoneet, laivat tai maajoukot. Tietoa vaihdetaan datansiirtoyhteyksien kautta.
 
Toinen tilanne, jossa yhteentoimivuus on keskeistä, on samaa asejärjestelmää käyttävien ilmavoimien kumppanuus.

Tästä on selviä hyötyjä, kuten Iso-Britannian RAF ja Saksan Luftwaffe vuonna 2020 Baltian ilmavalvontatehtävissä osoittivat
 

Miksi yhteentoimivuus on tärkeää? 

 
Datan jakaminen vähentää merkittävästi aikaa, jonka lentäjä tarvitsee toimiakseen. Datan jakaminen ei ole manuaalinen toiminto, vaan sen tekevät automaattisesti hävittäjän tietokoneet lentäjä kuitenkin päättää aina siitä, mitä dataa hän jakaa.
 
Toisaalta yhteentoimivuus vähentää ihmisen tekemän virheen riskiä. Tehtävissä se auttaa tekemään päätöksiä, joissa nopeus ja tarkkuus ovat elämän ja kuoleman kysymys. Enkä tarkoita tällä vain sotilaiden elämää, vaan myös siviilien. 

Kyse on ennen kaikkea siitä, että Eurofighterin yhteentoimivuuden ansiosta voin lentää koska tahansa, missä tahansa, minkä tahansa taistelutilassa olevan koneen kanssa ja suorittaa tehtävän lyhyimmässä tarvittavassa ajassa. 

Sotilasympäristössä tärkein näkökohta on turvallisuus. On erittäin tärkeää pystyä lähettämään ja vastaanottamaan dataa turvallisesti erilaisten datansiirtoyhteyksien kautta. Haastavaa, mutta ratkaisevan tärkeää. 
 

Miten se toimii operaatioissa?

 
Voin olla esimerkiksi lentämässä NATO-tehtävässä osana Saksan ilmavoimien neljän hävittäjän muodostelmaa, kun jonkun Iso-Britannian joukoista, sanotaan vaikka sotalaivan, täytyy lähettää minulle kehotus hyökätä tietyn vastapuolen hävittäjän kimppuun. Se ei lähetä puhekomentoa vaan määrittelee sen sijaan toiminnon järjestelmässään ja lähettää sen minulle datansiirtoyhteydellä. Järjestelmäni Eurofighterissa käsittelee sitten kyseisen datan, koordinaatit ja muut tiedot automaattisesti. Minä vain suoritan tehtävän.

 

Mitä haasteita yhteentoimivuuteen liittyy?


On suuri tekninen haaste saada lukuisat eri joukot ja laitteet keskustelemaan keskenään. Kaikissa eri ilma-, maa-, ja merijoukoissa ja -laitteissa käytetään lukemattomia datansiirtoyhteysstandardeja. Maajoukot käyttävät eri datansiirtoyhteyksiä kuin tietyt hävittäjätyypit tai sotalaivat. Lisäksi kysymys kuuluu, kuinka teknisesti kehittynyt jokin laite on tai mitkä ovat kansalliset standardit.
 

Kuinka tärkeää yhteentoimivuus on tulevaisuudessa?

 
Yhteentoimivuus tulee olemaan entistä tärkeämpää monista syistä. Ensinnäkin uhat muuttuvat koko ajan. Nykyään vihollisjoukot pystyvät estämään puheviestinnän. Ne ovat myös alkaneet häiritä datataajuuksia. Siksi kyky käyttää toisen alustan dataa ja informaatiota oman datan täydentämiseen tulee olemaan tärkeää taistelukyvyn ja kestävyyden kannalta. Datan jakaminen ja lähettäminen on siis elintärkeää.
 
Toinen huomioon otettava seikka ovat tulevat teknologiset edistysaskeleet. Tämä tarkoittaa sitä, että taistelutilassa käytettävä data tulee lisääntymään suunnattomasti. Siksi on erittäin tärkeää kyetä varmistamaan, että omat joukot jakavat ja käyttävät dataa turvallisten, nopeiden ja kapasiteetiltaan tehokkaiden datasiirtoyhteyksien kautta.
 
Tulevaisuutta tarkasteltaessa on syytä pohtia, millainen vaikutus eurooppalaisilla Future Combat Air System -hankkeilla tulee olemaan. Kun yhdistetään monenlaisia laitteita olemaan vuorovaikutuksessa keskenään, yhteentoimivuuden haasteet nousevat aivan uudelle tasolle.