Image of Eurofighter Typhoon with Quadriga design
"Tämä on todella voimakas viesti avainasiakkaaltamme", toteaa Kurt, joka on myös Eurofighterin hallintoneuvoston puheenjohtaja. "Se osoittaa heidän arvostavan suorituskykyämme. Tämä kertoo heidän olevan hyvin tyytyväisiä lentokoneisiimme, sillä he olisivat voineet lykätä tilausta tai jopa valita toisen koneen.” 

Hän uskoo, että Eurofighterin käyttöikää pidentävä sopimus vahvistaa Euroopan puolustuksen teollista perustaa ja Eurofighterin vientikampanjoita Sveitsissä ja Suomessa. Lisäksi sopimus vauhdittaa tulevaisuuden suorituskyvyn kehitystyötä. 
 
Saksan parlamentin marraskuussa julkistaman sopimuksen mukaan maa tilaa 38 uutta Eurofighter Typhoon -konetta Luftwaffelle. Koneet rakennetaan uusimpien standardien mukaan ja varustetaan E-Scan Mk1 -tutkalla. 

Tämä vahvistaa entisestään Eurofighter-ohjelmaa ja on jatkoa sopimukselle, jossa asennetaan E-Scan-tutka Espanjan Ejército del Airen ja Saksan Luftwaffen Typhoon-koneisiin sekä kesällä ilmoitetulle E-Scan Mk2 -version kehitystyölle. 

Portrait picture of Kurt Rossner, Airbus Defence & Space Rossnerin mukaan päätöksellä on laajat vaikutukset, koska Quadriga-ohjelma on osoitus alkuperäisen avainasiakkaan luottamuksesta. Se merkitsee tuotannon jatkumista ja on samalla positiivinen merkki siitä, että suorituskyvyn kehittämistä pidennetään ajallisesti, sillä Saksa on nyt sitoutunut Eurofighteriin ainakin 2050–2060-luvuille asti. 

"Saksan ilmavoimat on hyvin vakaa ekosysteemi ja Quadrigan myötä koneiden kaavaillaan palvelevan sitä vähintään 30 tai 40 vuoden ajan", hän sanoo. "Tämä tarkoittaa sitä, että meidän on kasvatettava Eurofighterin suorituskykyä heidän odotuksiaan vastaavaksi. Odotamme innolla pääsevämme kehittämään konetta niin, että se vastaa Saksan ilmavoimien tulevia tarpeita sekä heidän tehtäviensä vaatimuksia ja heidän kohtaamaansa uhkaympäristöä. Eurofighter tulee olemaan tärkeä osa tulevaisuuden ilmataistelujärjestelmää (FCAS) ja sillä on myös tärkeä rooli järjestelmien järjestelmässä. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy kasvattaa koneen suorituskykyä vastaamaan FCAS-ympäristön vaatimuksia."
 

Vaikutukset teollisuudelle

 
Ennen Quadriga-ohjelman allekirjoittamista Eurofighter-yhteistyökumppanit, Airbus Saksa, Airbus Espanja, BAE Systems ja Leonardo, suunnittelivat yhdessä siirtymän Tranche 3 -tuotantoerän hävittäjälentokoneen valmistuksen päättymisen ja seuraavan alkamisen välillä. 

Quadriga sai alkunsa vuonna 2020 Airbusin tiloissa Manchingissa Saksassa, jossa noin 100 ihmistä alkoi suunnittelun, valmistelun ja hankinnan pitkän tähtäimen hankkeessa. Kun ensimmäiset suuret komponentit tulevat koottavaksi, työntekijöiden määrä kasvaa noin 200–250:een. Vuonna 2023 Airbus alkaa valmistella jälleen viimeistä kokoamisvaihetta ja kasvattaa tiimin kokoa entisestään.
Manchingin Eurofighter-tiimin 3000 työntekijästä noin 150–200 työskentelee yksinomaan Quadrigaan liittyvien tehtävien parissa. 

Oleellista ei kuitenkaan Rossnerin mukaan ole pelkkä työpaikkojen määrä. ”Se on määrällinen tekijä, mutta laadulliset tekijät ovat tärkeämpiä. Työntekijät ovat ylpeitä siitä, että saavat työskennellä tämän ohjelman parissa ja tehdä uutta lentokonetta.”
”Tällä hetkellä Manchingissa tehdään erinomaista työtä Qatariin ja Kuwaitiin vietävien rungon keskiosien valmistamisessa. Me kuitenkin haluamme toimittaa kokonaan uudenlaisia koneita. Siinä tarvitaan erilaista ajattelutapaa. Se antaa syyn olla ylpeä, ja siksi Quadriga tuo tuotantolaitokseen aivan uutta virtaa.” 

Vaikka kokoamisen viimeisen vaiheen työt alkavat vasta vuonna 2023, tuotantoprosessi on jo alkanut titaanin ja muiden tarvittavien metallien hankkimisella.
 
”Jokaista konetta varten on erittäin yksityiskohtainen suunnitelma. Kaikki teollisen tuotannon yhteistyökumppanit aloittivat pitkän tähtäimen suunnittelun jo ennen kuin sopimus oli allekirjoitettu, koska emme halunneet tuotannon pysähtyvän sen jälkeen, kun Kuwaitin ja Qatarin hävittäjät on saatu valmiiksi. Olemme jo sulauttaneet suunnitelmamme osaksi tuotannon jatkuvuussuunnitelmaa.” 
 

Tehoa vientiin

 
Rossnerin mukaan se, että Saksa on päätynyt jälleen Eurofighteriin, on voimakas viesti myynnin kannalta. ”Jos täysin vakuuttunut ja tyytyväinen asiakas hankkii saman tuotteen uudelleen, se osoittaa asiakkaan olevan tyytyväinen suorituskykyyn, tuotetukeen ja kaikkeen muuhunkin. Tilanne vastaa sitä, että asiakas ostaa toistamiseen saman merkkisen auton – se kertoo selkeästi hänen olevan merkkiin tyytyväinen.”
Sopimus on valtava osoitus tuesta Eurofighterille, jopa jossakin mielessä suurempi kuin vientiasiakkaan saaminen, koska se on osa jatkumoa ja siten hyvin myönteinen merkki.
 
”Ohjelma on vahvasti elossa. Sopimus toimii selkeänä viestinä potentiaalisille vientimaille, kuten Suomelle, Sveitsille, Egyptille ja Bangladeshille, että ne voivat luottaa siihen, että tämä hävittäjä palvelee käyttäjiään vielä 2060-luvullakin. Se kertoo, että olemme luotettava kumppani pitkäaikaiseen yhteistyöhön. Uskon, että sopimuksesta on valtavasti hyötyä vientiponnisteluissa.”
 

Evoluutiotarina

 
Rossnerin mukaan Eurofighter-teollisuuskumppaneiden haasteena on osoittaa asiakkaille, sekä vienti- että kumppanivaltioille, että ne voivat toimittaa uutta suorituskykyä entistä paremmin. ”Meidän täytyy kehittää suorituskykyä nopeammissa ja lyhyemmissä jaksoissa.
 
Meillä ovat nyt käytössä kahden vuoden jaksot, mutta tulevaisuudessa meidän täytyy toimittaa täysi suorituskyvyn parannuspaketti 12 kuukauden jaksoissa.”
 
Keskeinen alue tulee olemaan laskentateho ja avioniikka uuden ohjelmistoarkkitehtuurin käyttöönoton myötä. ”Meidän täytyy kehittää ohjelmistoarkkitehtuuria helpommin käsiteltäväksi ohjelmistokokoonpanoksi. Meidän täytyy myös olla valmiita omaksumaan erilaisia tehtäviä.
 
Iso-Britannian Centurion-hankkeessa tehtiin hyvää työtä Tornado-hävittäjien tehtävien siirtämisessä Eurofighterille. Nyt meidän täytyy valmistautua samaan Saksassa, sillä seuraava suuri tilaisuus tulee olemaan sopimus Tornadon korvaamisesta. Meidän täytyy kyetä siirtämään Tornadon tehtävät Eurofighterille, mikä edellyttää lisää aseistusta ja suorituskykyä.
 
Saksassa me osoitamme myös, että me voimme entisestään parantaa erinomaista lentosuorituskykyä ja koneen kykyä kuljettaa vakaasti erilaisia aseita. Tätä parannusta kutsutaan nimellä Aerodynamic Modification Kit (AMK). Se parantaa entisestään koneen aerodynamiikan pitkittäisvakautta ja mahdollistaa uusien asejärjestelmien integroinnin.”
 
Logo for Quadriga programme
Tulevaisuuden taisteluympäristön, jossa Quadrigan mukainen standardikone toimii, osalta Eurofighter vähentää Rossnerin mukaan myös seuraavan sukupolven hävittäjien teknologiaan liittyviä riskejä. ”Jos uusi hävittäjä, kuten Tempest tai
FCAS, pitäisi suunnitella alusta alkaen, jonkin osa-alueen epäonnistuminen olisi hyvin todennäköistä. Kun pohjana on Eurofighterin kaltainen vakaa kone, voi siihen toteuttaa teknologiaa parantavia ohjelmia ilman riskiä. Mitä tulee esimerkiksi kommunikaatioon, voi kehittää kommunikaation suorituskykyä järjestelmien järjestelmän muiden osien kanssa ja lisätä sen Eurofighterin kaltaiselle vakaalle alustalle.
 
"Eurofighterin vakaalla alustalla todistetusta tietotaidosta ja siirtotekniikasta voidaan hyötyä tulevaisuuden hävittäjälentokonejärjestelmissä, Tempestissä ja FCAS:issä. Insinööreille se on loistava koealusta, ja samalla Eurofighterin suorityskyky vain paranee varmistaen sen siirtymisen uuden sukupolven järjestelmäympäristöön."
 
Rossnerin mukaan lyhyellä aikavälillä Eurofighter keskittää voimansa seuraavaan potentiaaliseen asiakkaaseen, Espanjaan. Eurofighter on esittänyt tarjouksen Espanjan ilmavoimien Kanariansaarille sijoitettujen F-18-hävittäjien korvaamisesta. Espanja suunnittelee vahvistavansa nykyistä kalustoaan hankkimalla 20 uutta Eurofighter Typhoon -hävittäjää hankkeessa, jota kutsutaan koodinimellä Halcon. Airbus neuvottelee parhaillaan Espanjan hallituksen kanssa tarjouksestaan, ja osapuolten odotetaan allekirjoittavan sopimuksen 20 hävittäjästä vuonna 2021.
 
"Quadriga todistaa Espanjalle miten asia etenee, Rossner toteaa. ”Haluamme myös tarjota teollisuudelle entistäkin enemmän tuotannon pitkäjänteisyyttä varmistaen lisää vientisopimuksia Sveitsin ja Suomen kanssa."
 
Saksan osalta seuraava suuri tavoite on valmistella tarjous Tornado-hävittäjäkaluston korvaamisesta Eurofightereilla.
 
Lopuksi on tarkoituksena luoda teknologian kehityssuunnitelma, LTE-suunnitelma. "Jos saamme LTE-sopimuksen solmittua, voimme paitsi toimittaa Quadriga-koneet, myös mahdollistaa niihin jälkikäteen asennettavat lisäohjelmat, jolloin 10–15 vuoden kuluessa nämä koneet muuttuvat vieläkin korkeamman tason hävittäjiksi. Tämän vision pohjalta me pystymme kasvamaan 2060-luvulle asti.
 
Suorituskykyä voidaan kasvattaa tehtävien osa-alueen suhteen, aseet, avioniikka, AMK ja vastaavat ovat kaikki jälkikäteen asennettavissa. Hyvä puoli on se, että lähtökohtana on hävittäjä, joka on valmiiksi huippuluokkaa perustason suorituskykynsä suhteen.”
Typhoon display

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Lue lisää uutishuoneessa