Hantera en svår situation

Scenario 5
Cheryl frågar Clyde om en av hans medarbetare som har bekymmer kring sitt utvecklingssamtal.
Scenario 5
svenska
Hantera en svår situation
 

Discussion Questions

 
  • Hur skulle du beskriva beteendet/beteendena i den här situationen? Definiera problemen.
  • Vilka potentiella följder skulle kunna uppstå om du observerade beteendet/beteendena på vår arbetsplats? Vad kan vi göra för att förhindra det?
  • Hur skulle du beskriva pressen som personerna kände?
  • Hur skulle du beskriva möjligheten som ledde till att tjänstefelet inträffade?
  • Vilka rationaliseringar används i situationen? Hur kan de påverka etiskt beslutsfattande?