2020 BAE Systems Uppförandekodutbildning:

Press på arbetsplatsen, möjlighet och rationalisering
Etiskt affärsuppträdande är fundamentalt i det som gör BAE Systems till ett företag vi alla är stolta att arbeta för. Vi har alla jobbat hårt för att bygga upp ett renommé som ett ansvarstagande och etiskt företag.
En etikkultur Annual Training Introduction presented by: Scott Howat, Senior Vice President, Finance
BAE Systems, Inc.
 

Den årliga utbildningen ger oss möjligheten att ta oss tid att ha meningsfulla diskussioner om hur vi kan känna igen etiska tveksamheter, och ansvarsfullt lyfta fram dem och hur vi kan behandla varandra med respekt för att bygga förtroende.
 
 
Image showing Scenario 1 Time reporting

Scenario 1
Tidsrapportering

Joel anförtror Carlos att han har tillbringat många arbetstimmar på personliga saker.
 
(Bildanimering)
Image showing Scenario 2 Gifts and hospitality

Scenario 2
Gåvor och representation

I en SMS-konversation berättar Elenaför Sarah att hon bekostade en middag med sin vän som arbetar för en konkurrent.
 
(Bildanimering)
Image showing Scenario 3 Poor communication

Scenario 3
Dålig kommunikation

Sunil är pressad att hinna med en deadline men har frågor till sin chef, som inte är lätt att nå.
 
(Whiteboardtavla)
 
 
Image showing Scenario 4 Worker Training

Scenario 4
Press från deadlines

Carolyn berättar för Patrick att hon har arbetat sent på ett projekt som annars hade blivit försenat.
 
(Minikurs)
Image showing Scenario 5 Managing a difficult situation

Scenario 5
Hantera en svår situation

Cheryl frågar Clyde om en av hans medarbetare som har bekymmer kring sitt utvecklingssamtal.
 
(Bildanimering)
Image showing Scenario 6 Family relationships

Scenario 6
Familjerelationer

Celia och Gianni, som är gifta och båda arbetar för BAE Systems, tilldelas samma projekt.
 
(Whiteboardtavla)