This website uses cookies. By navigating around this site you consent to cookies being stored on your machine

Tilldela arbete

Scenario 5
Del 1: En ny process - Leslie är frustrerad över att en annan anställda är den enda som använder en ny process, och upplever att detta ger henne en orättvis fördel gentemot de andra.
Del 2: Slöseri av förmågor - Rachels chef har tilldelat henne arbete som hon är överkvalificerad för.
Scenario 5
svenska
Tilldela arbete
 

Del 1: Diskussionsfrågorna

 
  • Vilka är faktorerna som ledde till denna situation?
  • Vad gör beslutet rättvist? Vad gör beslutet orättvist?
  • Hur kan den här situationen påverka andra anställda?
  • Vad är det som står i vägen för att göra det rätta?
 

Del 2: Diskussionsfrågorna

 
  • Vilka är problemen?
  • Vilka faktorer kan göra det svårt att säga ifrån?
  • Hur kan den här situationen påverka andra anställda?
  • Vad är det som står i vägen för att göra det rätta?