This website uses cookies. By navigating around this site you consent to cookies being stored on your machine

Möjligheter till karriärutveckling

Scenario 3
Del 1: Varför befordrades jag inte? - Harry är upprörd eftersom han inte fick någon chans till befordran.
Del 2: Lagspelare? - Emma säger till Jane att hon missade chansen till befordran eftersom hon bad chefen att behandla henne mer professionellt.
Scenario 3
svenska
Möjligheter till karriärutveckling
 

Del 1: Diskussionsfrågorna

 
  • Vilka är faktorerna som ledde till denna situation?
  • Vad gör beslutet rättvist? Vad gör beslutet orättvist?
  • Hur kan den här situationen påverka andra anställda?
  • Vad är det som står i vägen för att göra det rätta?
 

Del 2: Diskussionsfrågorna

 
  • Vilka är problemen?
  • Vilka faktorer kan göra det svårt att säga ifrån?
  • Hur kan den här situationen påverka andra anställda?
  • Vad är det som står i vägen för att göra det rätta?