This website uses cookies. By navigating around this site you consent to cookies being stored on your machine

Utbildning i god affärssed 2019

Rättvisa och jämlikhet på arbetsplatsen
Etiskt affärsuppträdande är fundamentalt i det som gör BAE Systems till ett företag vi alla är stolta att arbeta för. Vi har alla jobbat hårt för att bygga upp ett renommé som ett ansvarstagande och etiskt företag.
A Culture
of Ethics
Annual Training Introduction presented by: Tom Arsenault, Chief Operating Officer,
BAE Systems, Inc.
 

Temat för årets utbildning är rättvisa och jämlikhet där båda är kritiska delar i vår strävan att skapa en positiv och inkluderande miljö där alla medarbetare är värdefulla, känner sej fria att ställa frågor och rapporterar tveksamheter utan att vara rädda för repressalier. Den årliga utbildningen ger oss möjligheten att ta oss tid att ha meningsfulla diskussioner om hur vi kan känna igen etiska tveksamheter, och ansvarsfullt lyfta fram dem och hur vi kan behandla varandra med respekt för att bygga förtroende. 
 
 
Image showing Scenario 1 Respect in the workplace

Scenario 1
Respekt på arbetsplatsen

Del 1 Den omedvetna mobbaren
Del 2 Den målmedvetna mobbaren
Image showing Scenario 2 Shift work

Scenario 2
Skiftarbete

Del 1 Karriärmöjlighet
Del 2 Släktfavoriter
Image showing Scenario 3 Career advancement

Scenario 3
Möjligheter till karriärutveckling

Del 1 Varför befordrades jag inte?
Del 2 Lagspelare?
Image showing Scenario 4 Worker Training

Scenario 4
Personalutbildning

Del 1 Lärlingen
Del 2 För gammal?
Image showing Scenario 5 Assigning work

Scenario 5
Tilldela arbete

Del 1 En ny process
Del 2 Slöseri av förmågor
Image showing Scenario 6 Discrimination

Scenario 6
​Diskriminering

Del 1 Lätta uppgifter
Del 2 En obekväm intervju