2017 Annual Ethics Training (Swedish)

BAE Systems Ansvarsfullt uppförande: Låt oss prata om press
Ethical business conduct is a fundamental element of what makes BAE Systems a company we are all proud to work for. We have all worked hard to build a reputation as a responsible and ethical business.
The annual training " Let's Talk About Pressure"gives everyone in the business the opportunity to talk through some of the ethical challanges we face in the workplace. Managers should choose two scenarios, then play them to their teams giving time for discussion between each scenario. Tips on leading a discussion are included in the Facilitator's guide in the Resource links menu on the right hand side of this page.
Once your team has completed the training, it is essential that they record their completion in iLearn. If they have any questions regarding the training please contact your local Ethics Officer.
Before you begin the training view the Introduction by Jerry DeMuro, President &CEO.
 
 
 
Introduction by Jerry DeMuro
 
 
 
 
Scenario 1 Part 1

Scenario 1: Arbetsdebitering: Uppfyller mål? 

Description: En anställd debiterar sin tid till olika konton för att hålla ett visst projekt inom budgeten. Hans chef är under press för att öka produktiviteten och samtidigt minska kostnaderna. 
Tema: Arbetsdebitering & Prestationspress

Scenario Script

Scenario 2 Part 1

Scenario 2: Repressalier: Uteslöt mig? 

Description: En anställd upplever att hans chef använder repressalier mot honom eftersom han har tagit upp sina funderingar under deras morgongruppmöten. Hans chef har invändningar mot hur han presterar och han tycker inte att teamet kan fokusera på vad de behöver få gjort när han tar upp sina problem. 
Tema: Repressalier, Ta upp problem & Hälsa och säkerhet.

Scenario Script

Scenario 3 Part 1

Scenario 3: Favorisering: Nära relationer?

Description: En chef behandlar två anställda på olika sätt när de båda informerar henne om att deras månadsrapporter kommer att bli försenade. 
 Temas: Favorisering & Privata relationer 
Scenario 4 Part 1

Scenario 4: Säkerhet: Tillräckligt bra?

Description: En anställd följer sin chefs instruktioner och tar därmed en genväg i fråga om kvalitetskraven. 
Tema: Produktsäkerhet & Noggrann redovisning och dokumentation
Scenario 5 Part 1

Scenario 5: Intressekonflikt: Är något på gång?

Description: En anställd känner att en ny underleverantör får särskilda förmåner. Hans chef tilldelar inte rättvisa arbetsuppgifter och projektet är försenat.                 
Tema:  Intressekonflikter, Privata relationer & Respekt på arbetsplatsen 
Scenario 6 Part 1

Scenario 6: Skydd av affärsrelaterad information: Var finns informationen? 

Description: En anställd delar företagsinformation med en vän för att klara ett tufft schema som fastställts av en respektlös kollega. 
Tema:  Skydda konfidentiell information & Respekt på arbetsplatsen