2015 Annual Ethics Training

Really, I Care

Part 1

Really, I Care Part 1 Swedish

1. Vilka fakta är relevanta I det här scenariot?
2. Vilka regler kan gälla (om några alls)?
3. Hur tillämpas våra etiska principer?
4. Med vem bör du diskutera den här situationen?
 

Part 2

Really, I Care Part 2 Swedish

1. Hur demonstrerade personerna våra förväntningar när de hanterade den här situationen?
2. Fanns det något de kunde ha gjort bättre?
3. Vad kan hända om den här situationen inte hanteras på rätt sätt?