CV90 in Czech Republic
Abychom podpořili pokrok v průmyslovém odvětví a skutečný ekonomický růst, součástí naší obchodní nabídky v zemích, ve kterých obchodujeme, je spolupráce s průmyslovými podniky a partnerství přizpůsobená na míru.
 
Naše řešení pro průmyslové podniky je základem pro nová pracovní místa, převod technologií a investice prospěšné pro místní trhy. Důležitými faktory, které se skrývají za našimi nejúspěšnějšími vztahy se zákazníky, jsou zkušenosti a kompetence v oblasti spolupráce s průmyslovými podniky.
 
Například jsme uzavřeli smlouvu o spolupráci s VOP CZ a společně budeme usilovat o zakázku na náhradu vozidel BVP2 pozemních sil Armády České republiky.
 
Dodáme řešení, které uspokojí potřeby českých pozemních sil a které bude disponovat funkcemi nutnými k obraně země. Smlouva také nabízí významnou dlouhodobou spolupráci v oblasti průmyslu a výhody pro VOP CZ a český obranný průmysl.
 
VOP CZ facility
 
VOP má zkušenosti s projektováním, výrobou, montáží a strojírenskou výrobou a specializuje se na instalaci a dodávky moderního obranného zařízení a systémů dle požadavků pozemních sil Armády České republiky.
 
BAE Systems vytvořila kreativní a inovativní přístup ke spolupráci s průmyslovými podniky, jehož součástí je převod technologií, marketingová podpora pro nové trhy a podpora malých a středních podniků. Důležitými faktory, které se skrývají za našimi nejúspěšnějšími vztahy se zákazníky, jsou zkušenosti a kompetence v oblasti spolupráce s průmyslovými podniky. Ve několika zemích, které používají platformu CV90, společnost BAE Systems Hägglunds úspěšně dostála svým závazkům  investic do průmyslu, při uplatnění koncepce tvorby dlouhodobých, vzájemně prospěšných obchodních vztahů.  Osvědčený model pro průmyslové podniky od společnosti BAE Systems byl zaveden v Norsku, Finsku, Švýcarsku, Nizozemí a Dánsku, jak se k tomu společnost zavázala.
 

Smlouva o spolupráci

V roce 2004 BAE Systems prodala 184 vozidel CV90 holandskému ministerstvu obrany. V roce 2005 následoval prodej 74 vozidel BvS10. V rámci těchto zakázek na dodávku vozidel společnost BAE Systems v letech 2004 až 2011 realizovala v Holandsku projekt průmyslové spolupráce. Zakázku, jejíž původní hodnota činila více než 800 milionů eur, jsme splnili v plném rozsahu – jednalo se o největší offsetovou zakázku toho času v zemi.
 
Zde uvádíme prohlášení jedné z 50 společností zapojených do projektu průmyslové spolupráce společnosti BAE Systems v Holandsku.
 
Van Halteren Defence je dodavatelem společnosti BAE Systems již od počátku 90. let 20. století. Fungující vztah jsme upevnili v roce 2005, kdy jsme tuto společnost vybrali, aby provedla kompletní montáž střeleckých věží a jejich integraci do vozidel CV90 a dodávku silničních kol a jejich servisních stanic pro vozidla pěchoty.
 
„Náš vztah se vyznačuje flexibilitou a otevřenou komunikací,“ uvádí Izaak Veerman, ředitel marketingu a prodeje společnosti Van Halteren Defence. „Spolupráce s kolegy z BAE Systems funguje velmi dobře a snadno se s nimi komunikuje. Vždy jsou velmi cílevědomí a jdou přímo k věci, což je dle mého názoru důležité.“
 
Offsetová spolupráce umožnila společnosti Van Halteren Defence konkurovat větším společnostem. Společnost následně zlepšila své služby a přesvědčila BAE Systems, že se pro tuto zakázku hodí. „Nabídli jsme nejlepší hodnotu,“ dodává Izaak. „Jsme malou, flexibilní společností, což nás odlišuje od konkurence.“
 
BAE Systems na oplátku poskytovala po celou dobu trvání projektu technickou podporu, aby zlepšila dovednosti společnosti Van Halteren Defence a pomohla jí zakázku dokončit.
 
Nové know-how společnosti umožnilo získat nové neoffsetové a státní zakázky. „Realizací zakázky jsme zlepšili naše dovednosti, což nám umožnilo získat jiné zakázky na pozemní platformy v Holandsku,“ uvádí Izaak.
 
Rozšířením našeho podnikání jsme dosáhli trvalého růstu příjmů celkem o více než 20 %, v porovnání s rokem 2005. „Projekt měl obrovský finanční dopad,“ dodává Izaak. „Naše společnost je nyní na vyšší úrovni, než byla před získáním této zakázky.“
 
Projekt CV90 představoval pro společnost Van Halteren Defence významný mezník a zajistil jí kompetence pro další budoucí úspěchy. „Díky tomuto projektu jsme se stali jedním z předních dodavatelů obranného průmyslu v Holandsku,“ uzavírá Izaak.
 
12 Default Profile Image
Ulf Andersson
Manažer průmyslové spolupráce
Průmyslová spolupráce

ulf.andersson@baesystems.se

+46 660 80795

12 Default Profile Image
Ola Thorén
Ředitel, komunikace
komunikace

ola.thoren@baesystems.se

kancelář: +46 660 80506
mobilní: +46 708 335000

VOP CZ logo

Partnerství

VOP website