Historie společnosti

BAE Systems se snaží vytvářet silná a fungující partnerství s průmyslovými podniky, která přetrvají řadu let.
Není tomu tak, že bychom pouze vyváželi osvědčené technologie a základní podpůrné systémy, které našim mezinárodním zákazníkům pomohou chránit a posilovat kapacity v oblasti obrany, letectví a bezpečnosti.  Také předáváme technologie a dovednosti, které pomáhají budovat místní kapacity a posilují ekonomický rozvoj. Proto jsme důvěryhodným dlouhodobým partnerem vlád a komerčních společností po celém světě, který realizoval nesčetné projekty v řadě zemí světa a zajistil výhody místním průmyslovým podnikům – v uplynulém desetiletí činil objem našich tržeb 6 miliard liber / 210 miliard korun.
 
Naše spolupráce s českými podniky se datuje do roku 2004, kdy jsme se podíleli na realizaci závazku průmyslové účasti týkajícího se pronájmu letadel Gripen a poskytli jsme českému průmyslu zpětné plnění ve výši 25,5 miliard korun, což představovalo 130 % hodnoty splátek za pronájem letadel. Toto plnění mělo podobu hodnoty vytvořené přímými investicemi do českého průmyslu nebo exportními zakázkami pro české společnosti, popř. převodu technologií, které českým společnostem přinesly nové příjmy.
 
BAE Systems se i nadále snaží vytvářet silné fungující partnerství s Českou republikou a spojila se s VOP CZ, aby v rámci programu náhrady bojových vozidel pěchoty BVP-2 dodali České republice bojové vozidlo pěchoty CV90. Model spolupráce s průmyslovými podniky zajistí českým podnikům objem práce, který významně překračuje tradiční montáž sad součástí.