2017 Annual Ethics Training (Swedish)

Scenario 6: Skydd av affärsrelaterad information: Var finns informationen? 
Swedish Scenario 6 Scene 2
 
 
Part 2 Discussion Questions

- Hur skulle du beskriva pressen i scen 2 och hur ledde den till beteendet i scen 1?
- Vilket är det bästa svaret de här personerna kan ge, med tanke på den press de kände? Vilka hinder kan man förvänta sig att de kommer att möta när de arbetar mot pressen?
- Var hade någon kunnat ingripa i den här situationen eller i den här arbetskulturen för att bryta kedjan som ledde till dåligt beteende?